השכבות שלנו

ניצנים – עולים ל-ד'

צופים – עולים ל-ה'

איתנים – עולים ל-ו'

רבדים – עולים ל-ז'

אתגרים – עולים ל-ח'

בונים – עולים ל-ט'

מנהיגים – עולים ל-י' עד יב'